Tất cả
nasus hung thần
Rank: Bạc
Tướng: 25
Skin: 4
400,000đ
jinx thế giới ngầm
Rank: Bạc
Tướng: 20
Skin: 3
300,000đ
malphite bắc cực vip
Rank: Vàng
Tướng: 28
Skin: 6
550,000đ
ngon rẻ
Rank: Bạc
Tướng: 21
Skin: 2
400,000đ
vip
Rank: Bạch kim
Tướng: 28
Skin: 7
500,000đ
vy ác quỷ
Rank: Bạc
Tướng: 22
Skin: 3
400,000đ
zing pháp sư
Rank: Bạc
Tướng: 22
Skin: 3
400,000đ
ngon rẻ
Rank: Bạc
Tướng: 20
Skin: 1
400,000đ
nasus hung thần
Rank: Bạc
Tướng: 22
Skin: 2
400,000đ
ngon rẻ
Rank: Bạc
Tướng: 21
Skin: 2
400,000đ
ngon rẻ
Rank: Bạc
Tướng: 23
Skin: 2
400,000đ
n
Rank: V
Tướng: 21
Skin: 3
400,000đ
n
Rank: Bạc
Tướng: 21
Skin: 2
400,000đ
Yasua cao bồi
Rank: Bạc
Tướng: 23
Skin: 3
450,000đ
Forina ngự lâm quân
Rank: Vàng
Tướng: 24
Skin: 5
420,000đ
Jax ngư ông
Rank: Đồng
Tướng: 21
Skin: 3
400,000đ
Ari hồ ly
Rank: Đồng
Tướng: 22
Skin: 2
400,000đ
Xin zao mật vụ
Rank:
Tướng: 23
Skin: 3
400,000đ
Nasu hung thần
Rank: Bạc
Tướng: 23
Skin: 2
400,000đ
Fix siêu thiên hà ( hiếm )
Rank: Vàng
Tướng: 26
Skin: 3
500,000đ