SỰ KIỆN SIÊU HOT

DANH MỤC GAME LIÊN QUÂN

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN 99K

Số tài khoản: 88,129

Đã bán: 86,203

20%GIẢM Liên Quân Mobile

Số tài khoản: 92,796

Đã bán: 89,533

Liên Quân Nick Vip

Số tài khoản: 87,644

Đã bán: 85,768

Hòm Quân Huy

Số tài khoản: 95,963

Đã bán: 91,684

Bán Quân Huy

Đã mua: 76,896

Thử Vận May Liên Quân 9K

Số tài khoản: 89,867

Đã bán: 85,906

Thử Vận May Liên Quân 20k

Số tài khoản: 103,051

Đã bán: 100,314

Thử Vận May Liên Quân 50k

Số tài khoản: 95,592

Đã bán: 93,717

Thử Vận May Liên Quân 100k

Số tài khoản: 90,869

Đã bán: 88,604

Thử Vận May Liên Quân 200k

Số tài khoản: 88,919

Đã bán: 86,591

Thử Vận May Liên Quân 300k

Số tài khoản: 87,921

Đã bán: 86,046

Thử Vận May Liên Quân 500K

Số tài khoản: 87,859

Đã bán: 86,000

DANH MỤC VÒNG QUAY LIÊN QUÂN

Vòng Quay Quân Huy 50k

Số lượt quay: 99,316

Số lượt quay: 149,577

Số lượt quay: 138,693

DANH MỤC GAME LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Bán Nick Liên Minh Tốc Chiến

Số tài khoản: 87,947

Đã bán: 85,986

DANH MỤC GAME FREE FIRE

Nick Free Frie

Số tài khoản: 88,059

Đã bán: 95,811

Hòm Kim Cương

Số tài khoản: 89,291

Đã bán: 96,546

Thử Vận May Free Fire 70K

Số tài khoản: 87,886

Đã bán: 96,030

Thử Vận May Free Fire 100K

Số tài khoản: 87,803

Đã bán: 95,962

Thử Vận May Free Fire 200k

Số tài khoản: 87,693

Đã bán: 95,818

Số lượt quay: 95,487

DANH MỤC GAME PUBG MOBILE

Nick Pubg Mobile

Số tài khoản: 97,718

Đã bán: 84,777

Hòm UC

Số tài khoản: 98,203

Đã bán: 84,884

Thử Vận May Pubg Mobile 100k ADR

Số tài khoản: 97,605

Đã bán: 84,764

Thử Vận May Pubg Mobile 200k ADR

Số tài khoản: 97,657

Đã bán: 84,787

THỬ VẬN MAY PUBG MOBILE 100K IOS

Số tài khoản: 97,795

Đã bán: 84,954

THỬ VẬN MAY PUBG MOBILE 200K IOS

Số tài khoản: 97,896

Đã bán: 84,968

Số lượt quay: 72,327

DANH MỤC GAME LIÊN MINH

Nick Liên Minh

Số tài khoản: 87,607

Đã bán: 89,766

Hòm  RP

Số tài khoản: 87,989

Đã bán: 89,782

Thử Vận May Liên Minh 50K

Số tài khoản: 87,655

Đã bán: 89,814

Thử Vận May Liên Minh 100K

Số tài khoản: 87,643

Đã bán: 89,794

Thử Vận May Liên Minh 200K

Số tài khoản: 87,635

Đã bán: 89,771