Danh mục game liên quân

Liên Quân Mobile

Số tài khoản: 8,844

Đã bán: 6,446

Hòm Quân Huy 50k

Số tài khoản: 3,454

Đã bán: 1,408

Thử Vận May Liên Quân 10k

Số tài khoản: 19,349

Đã bán: 35,640

Thử Vận May Liên Quân 20k

Số tài khoản: 8,525

Đã bán: 14,894

Thử Vận May Liên Quân 50k

Số tài khoản: 3,322

Đã bán: 5,192

Thử Vận May Liên Quân 100k

Số tài khoản: 1,738

Đã bán: 2,486

Thử Vận May Liên Quân 200k

Số tài khoản: 473

Đã bán: 858

Thử Vận May Liên Quân 300k

Số tài khoản: 330

Đã bán: 528

Thử Vận May Liên Quân 500k

Số tài khoản: 2,090

Đã bán: 3,916

Danh mục game freefire

Free Fire

Số tài khoản: 352

Đã bán: 418

Thử Vận May Free Fire 50k

Số tài khoản: 4,048

Đã bán: 3,938

Thử Vận May Free Fire 100k

Số tài khoản: 2,046

Đã bán: 2,640

Danh mục game pubg

Pubg Mobile

Số tài khoản: 55

Đã bán: 110

Thử Vận May Pubg Mobile 50k

Số tài khoản: 1,166

Đã bán: 2,310

Thử Vận May Pubg Mobile 100k

Số tài khoản: 880

Đã bán: 1,760